nov 02

Laatste ontwikkelingen op gebied van fosfaatwetgeving en meststoffenwet

De presentatie over Agro Actualiteiten in de Agrarische wet- en regelgeving van 1 november jl. was een groot succes. De presentatie werd gehouden in Kennis Transfer Centrum, te Zegveld (Proefboerderij).
De gastspreker was de heer Ing. T(oine) Driessen, beleidsmedewerker bij Component Agro.
Deze presentatie is in samenwerking met Oudshoorn & Schoe georganiseerd