Disclaimer

 

Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht: 30178127

Disclaimer voor www.huismanpartners.nl
Huisman & Partners B.V. (Kamer van Koophandel: 30178127) verleent u hierbij toegang tot www.huismanpartners.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Huisman & Partners B.V behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.huismanpartners.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Huisman & Partners B.V spant zich in om de inhoud van www.huismanpartners.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huisman & Partners B.V.

In het bijzonder zijn alle prijzen en teksten op www.huismanpartners.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.huismanpartners.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huisman & Partners B.V nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huisman & Partners B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huisman & Partners B.V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders
aangegeven is.

 

E-mailverkeer (ook via het contactformulier)
De communicatie die per e-mail of via het contactformulier plaatsvind is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze vorm van communicatie niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze vorm van communicatie (e-mailverkeer) abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.
Huisman & Partners B.V. is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.