diensten informatie

Kredietverlening

Uiteindelijk is het doel krediet te verkrijgen. Bij een investering in activa (gebouwen, machines, vervoermiddelen, overname en dergelijke) is er sprake van een lening. Soms heeft u als ondernemer behoefte aan liquiditeit. Een zakelijk krediet biedt dan mogelijk uitkomst: extra financiële ruimte waarvan u zelf bepaalt wanneer u het opneemt.

Verschil krediet en lening
In beide gevallen is er sprake van het lenen van geld. Over dit geleende geld moet rente worden betaald. Op een zakelijke lening moet standaard worden afgelost en wanneer afgelost kan dit niet meer worden opgenomen.

Bij een zakelijk krediet is er meer ruimte voor flexibiliteit. Soms hoeft niet te worden afgelost en bepaalt u zelf wanneer je aflost. Dit geldt vaak voor kredieten op rekening courant bij een bank. Soms moet er een deel maandelijks worden afgelost, maar kan dit ook weer worden opgenomen. Er zijn verschillende kredietvormen mogelijk.

Een lening wordt vaak gebruikt bij grote investeringen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een pand, een machine of voor een overname van een bedrijf. Een kredietfaciliteit wordt vaak voor kortlopende investeringsdoelen gebruikt. Bijvoorbeeld om groei te financieren, debiteuren voor te financieren of een grote opdracht binnen te halen. U bepaalt zelf wanneer u leent. Vaak zijn er oplossingen waarbij de kredietfaciliteit meegroeit met uw bedrijf.