Personeel en salaris

Medewerkers zijn onmisbaar en het belangrijkste kapitaal van de onderneming. Maar toch… je hebt er wel veel werk aan, zorgen om en soms ook problemen mee.

Bij Huisman & Partners nemen we u het werk graag uit handen, zodat u uw handen vrij heeft om met de business bezig te zijn. Daarbij houden we de lijnen kort en zijn we betrokken bij wat er in uw bedrijf speelt. Wij bieden u een volledig personeel- & salarispakket aan, dat u compleet ontzorgt.

Salarisadministratie
Als er iets goed geregeld moet zijn binnen het bedrijf, dan is dat de salarisverwerking. Naast de netto betalingen aan uw personeel, dient tevens de afdracht plaats te vinden van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.  Hier kunnen wij u goed in ondersteunen.

Wet- en regelgeving
Salarisadministratie houdt meer in dan betalingen en afdrachten doen alleen. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden en toepassen van wet- en regelgeving en het volgen van wijzigingen in cao’s en bedrijfstakregelingen. Door de salarisadministratie uit te besteden aan Huisman & Partners, bent u verzekerd van de juiste ondersteuning en het voeren van een correcte salarisadministratie. Wij zorgen ervoor dat alles in orde is!

Voor een vaste prijs per loonstrook, verlonen wij de door u aangeleverde mutaties en ontvangt u van ons de volgende gegevens in een online portal:

 • Loonstroken
 • Periodieke loonaangifte
 • Periodieke loonjournaalposten
 • Betaalstaat of SEPA-bestand

Loonstroken
In het online portal kunnen uw werknemers zelf met eigen inloggegevens de loonstroken en jaaropgaven inzien. U hoeft dus niets meer uit te draaien of door te sturen. Dat scheelt tijd, papier en (porto)kosten.

Personeelszaken
Als werkgever krijgt u vast wel eens vragen van uw personeelsleden over salaris, onkostenvergoeding, arbeidsovereenkomst enzovoorts. Wij beantwoorden deze vragen graag voor u, en verwoorden deze zo dat uw medewerkers ook begrijpen hoe het zit.

Verder kunnen wij uw HR-afdeling ontzorgen met:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid en advies
 • Periodieke opgaaf aan pensioenverzekeraar en contact onderhouden
 • Verzuimadministratie, ziekmeldingen en zwangerschapsmeldingen bij arbodienst en/of UWV
 • Opstellen van vaststellingsovereenkomsten bij ontslag
 • Hulp en advies bij arbeidsconflicten
 • Verlofregistratie
 • Opstellen en bijhouden (eventueel online) van personeelsdossiers of hulp hierbij
 • Bijhouden en doorvoeren van cao-wijzigingen

HR Quick Scan
Als ondernemer stelt u iedere dag alles in het werk om het goed te regelen voor uw klanten. Maar uw eigen medewerkers vormen de basis van het succes van uw organisatie. Toch blijken personeelszaken in de praktijk nog wel eens een ondergeschoven kindje. Is uw HR-beleid optimaal? Wij voeren graag onze HR Quick Scan voor u uit. Dan weet u precies wat er goed gaat, wat er voor verbetering vatbaar is en wat er echt veranderen moet.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze inhoudelijke experts.

Loonspecial 2024